Czech POINT

Výpis z Rejstříku trestů ČR

 • Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis z katastru nemovitostí

 • Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč za první stránku
  • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis bodového hodnocení z registru řidičů

 • Co potřebujete mít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný řidičský průkaz
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč za první stránku
  • 50,- Kč za každou další i započatou stránku