Archiv - 2019

Měsíc Položka Vyvěšeno Sejmuto
Leden 2019 —   
Únor 2019 Pozvánka na zasedání 1 [PDF 75 kB] 06. 02. 2019 13. 02. 2019
Zasedání 1 [PDF 64 kB] 13. 02. 2019 -
Březen 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 25/VS/2019 [PDF 889 kB] 13. 03. 2019 -
Duben 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 288 kB]
Příloha [PDF 104 kB]
Rozvaha [PDF 96 kB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF 91 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [PDF 118 kB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 [PDF 353 kB]
03. 04. 2019 -
Pozvánka na zasedání 2 [PDF 74 kB] 03. 04. 2019 10. 04. 2019
Zasedání 2 [PDF 58 kB] 10. 04. 2019 -
Územní plán Chyjice
Územní plán Chyjice - návrh k veřejnému projednání [PDF 5,2 MB]
Územní plán - základní výkres [PDF 530 kB]
Územní plán - hlavní výkres [PDF 1,1 MB]
Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres [PDF 1,4 MB]
Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů [PDF 765 kB]
Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů [PDF 709 kB]
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Chyjice [PDF128 kB]
29. 04. 2019 02. 07. 2019
Květen 2019 Rozpočtové opatření č. 1 [PDF 209 kB] 19. 05. 2019 -
Červen 2019 Pozvánka na zasedání 3 [PDF 75 kB] 19. 06. 2019 26. 06. 2019
Zasedání 3 [PDF 55 kB] 28. 06. 2019 -
Závěrečný účet za rok 2018 [PDF 353 kB] 28. 06. 2019 -
Červenec 2019 Pozvánka na zasedání 4 [PDF 68 kB] 03. 07. 2019 -
Zasedání 4 [PDF 55 kB] 10. 07. 2019 -
Zadávací Dokumentace - komunikace Chyjice
Zadávací Dokumentace [1,3 MB]
Výzva k podání nabídky [PDF 0,9 MB]
Čestné prohlášení kvalifikace [PDF 93 kB]
Výkaz výměr [PDF 164 kB]
SOD návrh [PDF 302 kB]
Fotodokumentace [PDF 1,1 MB]
Mapa [PDF 339 kB]
Průvodní zpráva [PDF 1 MB]
Krycí list [PDF 154 kB]
26. 07. 2019 -