Archiv - 2018

Měsíc Položka Vyvěšeno Sejmuto
Leden 2018 Pozvánka na zasedání 1 [PDF 139 kB] 17. 01. 2018 24. 01. 2018
Zasedání 1 [PDF 93 kB] 25. 01. 2018 14. 02. 2018
Únor 2018 —   
Březen 2018 Pozvánka na zasedání 2 [PDF 140 kB] 14. 03. 2018 21. 03. 2018
Zasedání 2 [PDF 97 kB] 21. 03. 2018 06. 04. 2018
Rozpočtové opatření č. 1 [JPG 80 kB] 21. 03. 2018 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 688 kB]
Příloha [PDF 116 kB]
Rozvaha [PDF 96 kB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF 92 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [PDF 118 kB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 [PDF 488 kB]
31. 03. 2018 -
Duben 2018 Územní plán Chyjice
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Chyjice [JPG 119 kB]
Územní plán Chyjice - návrh ke společnému jednání [PDF 1,2 MB]
Územní plán - základní výkres [PDF 530 kB]
Územní plán - hlavní výkres [PDF 1 MB]
Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres [PDF 1,4 MB]
Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů [PDF 770 kB]
Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů [PDF 710 kB]
04. 04. 2018 05. 06. 2018
Květen 2018 Mariánská zahrada - návrh závěrečného účtu 2017
Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2017 [PDF 638 kB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 3,7 MB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF 168 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [PDF 188 kB]
Rozvaha [PDF 195 kB]
Příloha [PDF 271 kB]
21. 05. 2018 06. 06. 2018
Pozvánka na zasedání 3 [PDF 143 kB] 30. 05. 2018 06. 06. 2018
Červen 2018 Rozpočtové opatření č. 2 [PDF 286 kB] 01. 06. 2018 -
Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 285 kB] 01. 06. 2018 -
Zasedání 3 [PDF 96 kB] 06. 06. 2018 27. 06. 2018
Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 120 kB] 06. 06. 2018 -
Červenec 2018 Pozvánka na zasedání 4 [PDF 146 kB] 24. 07. 2018 01. 08. 2018
Spren 2018 Zasedání 4 [PDF 99 kB] 01. 08. 2018 05. 09. 2018
Rozpočtové opatření č. 4 [PDF 303 kB] 19. 08. 2018 -
Září 2018 Návrh stanovení dopravního značení [PDF 1,2 MB] 01. 09. 2018 -
Nutrie říční [PDF 520 kB] 01. 09. 2018 -
Pozvánka na zasedání 5 [PDF 79 kB] 19. 09. 2018 26. 09. 2018
Rozpočtové opatření č. 5 [PDF 164 kB] 25. 09. 2018 -
Zasedání 5 [PDF 57 kB] 26. 09. 2018 17. 11. 2018
Záměr na směnu pozemků p.č. 1028 a p.č. 38/1 [PDF 54 kB] 26. 09. 2018 -
Říjen 2018 Pozvánka na ustavující zasedání OZ [PDF 216 kB] 20. 10. 2018 31. 10. 2018
Ustavující zasedání [PDF 68 kB] 31. 10. 2018 05. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 6 [PDF 1,2 MB] 31. 10. 2018 -
Listopad 2018 Pozvánka na zasedání 6 [PDF 69 kB] 28. 11. 2018 05. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 7 [PDF 175 kB] 30. 11. 2018 -
Prosinec 2018 Zasedání 6 [PDF 58 kB] 06. 12. 2018 22. 12. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 194 kB] 06. 12. 2018 -
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2021 06. 12. 2018 -
Pozvánka na zasedání 7 [PDF 78 kB] 14. 12. 2018 22. 12. 2018
Zasedání 7 [PDF 61 kB] 21. 12. 2018 09. 01. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021 [PDF 104 kB] 21. 12. 2018 -
Rozpočet na rok 2019 [PDF 184 kB] 21. 12. 2018 -
Vyhláška o komunálních odpadech [PDF 136 kB] 21. 12. 2018 -
Rozpočtové opatření č. 8 [PDF 192 kB] 21. 12. 2018 -