Archiv - 2017

Měsíc Položka Vyvěšeno Sejmuto
Leden 2017 —   
Únor 2017 Pozvánka na zasedání 15. 02. 2017 22. 02. 2017
Zasedání 22. 02. 2017 10. 03. 2017
Záměr o prodeji pozemku 22. 02. 2017 10. 03. 2017
Březen 2017 Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 102 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [PDF 115 kB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF 92 kB]
Rozvaha - bilance [PDF 96 kB]
Příloha [PDF 115 kB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 6,1 MB]
17. 03. 2017 -
Rozpočtové opatření č. 1 31. 03. 2017 -
Rozpočtové opatření č. 2 31. 03. 2017 -
Duben 2017 Změna položky v rozpočtu 2017 02. 04. 2017 -
Pozvánka na zasedání 05. 04. 2017 12. 04. 2017
Zasedání 12. 04. 2017 28. 04. 2017
Pozvánka na zasedání 19. 04. 2017 26. 04. 2017
Zasedání 26. 04. 2017 12. 05. 2017
Pozvánka na zasedání 26. 04. 2017 03. 05. 2017
Rozpočtové opatření č. 3 30. 04. 2017 -
Květen 2017 Zasedání 03. 05. 2017 24. 05. 2017
Červen 2017 Pozvánka na zasedání 14. 06. 2017 22. 06. 2017
Zasedání 22. 06. 2017 10. 07. 2017
Záměr o prodeji pozemku 22. 06. 2017 10. 07. 2017
Červenec 2017 Rozpočtové opatření č. 4 01. 07. 2017 -
Rozpočtové opatření č. 5 01. 07. 2017 -
Pozvánka na zasedání 04. 07. 2017 12. 07. 2017
Zasedání 12. 07. 2017 02. 08. 2017
Spren 2017 Pozvánka na zasedání 14. 08. 2017 23. 08. 2017
Zasedání 23. 08. 2017 08. 09. 2017
Záměr o prodeji pozemku 23. 08. 2017 08. 09. 2017
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2016 31. 08. 2017 -
Mariánská zahrada: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 31. 08. 2017 -
Září 2017 Pozvánka na zasedání 13. 09. 2017 20. 09. 2017
Rozpočtové opatření č. 6 13. 09. 2017 -
Zasedání 20. 09. 2017 11. 10. 2017
Záměr o prodeji pozemku 20. 09. 2017 11. 10. 2017
Říjen 2017 Rozpočtové opatření č. 7 20. 10. 2017 -
Pozvánka na zasedání 25. 10. 2017 01. 11. 2017
Listopad 2017 Zasedání 01. 11. 2017 22. 11. 2017
Mariánská zahrada: návrh rozpočtu na rok 2018 20. 11. 2017 -
Mariánská zahrada: návrh výhledu rozpočtu na roky 2019-2021 20. 11. 2017 -
Rozpočtové opatření č. 8 20. 11. 2017 -
Pozvánka na zasedání 22. 11. 2017 29. 11. 2017
Zasedání 29. 11. 2017 20. 12. 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Příjmy Výdaje
29. 11. 2017 20. 12. 2017
Prosinec 2017 Pozvánka na zasedání 13. 12. 2017 20. 12. 2017
Zasedání 20. 12. 2017 10. 01. 2018
Rozpočet na rok 2018
Příjmy Výdaje
20. 12. 2017 -
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018-2020 20. 12. 2017 -
Rozpočtové opatření č. 9 20. 12. 2017 -