Archiv - 2016

Měsíc Položka Vyvěšeno Sejmuto
Leden 2016 Zasedání 27. 01. 2016 12. 02. 2016
Únor 2016 —   
Březen 2016 Zasedání 09. 03. 2016 30. 03. 2016
Záměr o prodeji pozemků 09. 03. 2016 30. 03. 2016
Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 356 kB]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [PDF 112 kB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF 92 kB]
Rozvaha - bilance [PDF 96 kB]
Příloha [PDF 118 kB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 281 kB]
30. 03. 2016 -
Zasedání 30. 03. 2016 20. 04. 2016
Záměr o prodeji pozemků 30. 03. 2016 20. 04. 2016
Duben 2016 —   
Květen 2016 Zasedání 04. 05. 2016 25. 05. 2016
Červen 2016 Zasedání 08. 06. 2016 24. 06. 2016
Červenec 2016 Zasedání 13. 07. 2016 10. 08. 2016
Spren 2016 Zasedání 17. 08. 2016 07. 09. 2016
Září 2016 Zasedání 07. 09. 2016 23. 09. 2016
Říjen 2016 Mimořádné zasedání 12. 10. 2016 -
Zasedání 26. 10. 2016 16. 11. 2016
Listopad 2016 —   
Prosinec 2016 Zasedání 01. 12. 2016 21. 12. 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Příjmy Výdaje
01. 12. 2016 -
Zasedání 21. 12. 2016 09. 01. 2017
Rozpočet na rok 2017
Příjmy Výdaje
21. 12. 2016 -
Rozpočtový výhled obce na období 2017-2019 21. 12. 2016 -